top of page

Qigong ja

meditaatio

Qigong ("energiatyöskentely") on Kiinan kansantasavallan viime vuosisadan puolivälissä lanseeraama termi laajalle valikoimalle erilaisia terveysharjoituksia, joihin on viitattu perinteisesti termillä yangsheng ("elämän ravitseminen"). Yangsheng-harjoitusten piiriin ovat kuuluneet mm. voimistelu, ruokavalio, seksiharjoitukset, qi-harjoitukset ja erilaiset meditaation muodot. Niiden tavoitteena on terveys ja pitkä ikä. Osa seuraavista harjoituksista tai laajemmassa mielessä kaikki voidaan luokitella tämän laajan kattotermin qigong alle. 

 

Taolainen perinne on hyödyntänyt pitkäikäisyyden menetelmiä ja jalostanut niitä edelleen. Taolaisessa kontekstissa terveysharjoitukset asettuvat laajempaan yhteyteen, jossa suhteellinen fyysinen terveys on edellytys edistyneemmälle harjoitukselle. Sen perimmäisenä tavoitteena on transsendenssi ja yhtyminen daoon.

 

Harjoittamani ja opettamani meditaatio on pääosin energiameditaatiota, jossa mieli ohjataan kehon energeettisiin prosesseihin visualisoinnin avulla. Harjoitukset tapahtuvat kehossa. Alkuvaiheen mielen rauhoittamisen jälkeen mieltä ohjataan aktiivisesti. Harjoitus päättyy jälleen hiljentyneeseeen läsnäoloon.

 

Opettamani menetelmät ja lähestymistavat pohjaavat pääosin taojoogaan, toisin sanoen Mantak

Chian opettamiin enemmän tai vähemmän taolaisesti orientoituneisiin tai taolaisuuden 

innoittamiin harjoituksiin. Soveltuvin osin hyödynnän myös muista yhteyksistä omaksumiani 

lähestymistapoja. Opettajani löydät täältä.

 

 

Anchor 7

Harjoittelu

Lämmittelyharjoitukset ovat erilaisia, yleensä seisten tehtäviä kehoharjoituksia, joiden tavoitteena on kehon rentouttaminen, lämmittäminen, avaaminen ja mielen ohjaaminen tilaan, jossa on helpompi keskittyä istuen tehtäviin harjoituksiin. Harjoituksia on monenlaisia, keskeinen tekijä on mielen suuntaaminen liikkeeseen ja kehoon. Näin se voi jo liikkeen mukana hiljentyä tiettyyn pisteeseen. Lämmittelyharjoitteluun voidaan avaavien liikeharjoitusten lisäksi integroida erilaisia energiaharjoituksia.

 

Meridiaanivenytykset ovat venyttelyliikkeitä, jotka kohdistuvat kahdentoista elinmeridiaanin tai energiakanavan kulun mukaisesti. Venytykset ovat pehmeitä ja niissä on keskeistä hengityksen yhdistäminen liikkeeseen. Edistyessä voidaan alkaa "hengittää" energiakanavien myötäisesti.

 

Meridiaanisivelyt ja -hengitys vastaavat periaatteiltaan kanavien myötäisiä venytysliikkeitä. Ne voidaan suorittaa erikseen tai ymmärtää jatkumona, jossa venytysten jälkeen suoritetaan sively kanavien myötäisesti. Käden lämmön aistimus auttaa keskittämään mielen. Meridiaanihengitys on ikään kuin jalostuneempi muoto harjoituksesta. Tällöin voidaan keskittyä pelkästään mielen ohjauksen avulla "hengittämään" kanavien kautta. Tavoitteena on energiakanavien kulun avaaminen ja tapainottaminen.

 

Qi-itsehieronta on sarja taputuksia, sivelyjä ja paineluja, joka voidaan suorittaa itselle, yleensä ja perinteisesti istumaharjoituksen päätteeksi. Harjoituksia voi mainiosti soveltaa myös taukoharjoituksina työn tai opiskelun lomassa. Keskeistä on käsien lämmittäminen, energiaa aktivoidaan peräaukon supistamisen kautta.

 

Seisontaharjoitus. Erilaisia staattisia seisoma-asentoja voidaan hyödyntää energiakierron aktivoinnissa, energian ja mielen ohjaamisessa kohti keskittynyttä hiljaisuutta. Ensisijaisena tavoitteena on rentoutunut ja keskittynyt läsnäolo ja linjaus painovoiman kanssa. Seisomaharjoituksessa voidaan keskittyä erilaisiin prosesseihin, kuten ihohengitykseen tai mikrokosmiseen kiertoon. 

 

Sisäinen hymy. Kuvan on laatinut Juan Li.

Sisäisen hymyn tavoitteena on hyväksyvän läsnäolon herättäminen, herkistyminen energia-aistimukselle sekä kehon rentouttaminen syvemmällä tasolla. Se herättää kommunikaatioyhteyden kehon kanssa. Silmien hymyn kautta aktivoitu aistimus ohjataan läpi kehon, etulinjaa sisäelimiin, keskilinjaa ruoansulatuskanavaan ja takalinjaa hermojärjestelmään. Hymyilevä asenne on merkittävä osa edistyneempää harjoittelua ja se voidaan integroida kaikkeen elämiseen.

Parantavien elinäänteiden tavoitteena on sisäelinten energian tasapainottaminen ja viilentäminen. Elimiin suunnattu hymyilevä läsnäolo ja äänne purkavat elimiin varastoitunutta jännitystä ja kuumuutta ja kielteisinä koettuja tunnetiloja. Toisaalta niihin harjoituksessa ohjattu väri sekä aktivoitu myönteinen laatu vahvistavat niiden energiaa. Harjoittelun myötä opitaan erottamaan eri kehon alueiden aistimuksia ja hoitamaan niitä.

Mikrokosminen kierto on harjoitus, jossa aktivoidaan kehon taka- ja etukanavan (hallitsija-ja hedelmällisyyskanava) myötäinen energiakierto. Kierto ravitsee kaikkia elinkanavia, hallitsijakanava liittyy yang-kanaviin, hedelmällisyyskanava yin-kanaviin. Kiertoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja sen rooli on keskeinen energian kultivoinnissa. Kierron avaaminen on ensimmäinen vaihe ns. kahdeksan ihmeellisen kanavan avaamisessa ja se muodostaa perustaa alkemialliselle työskentelylle. Kiertoa hyödynnetään niin seksiharjoitukissa kuin taijissakin.

Mikrokosminen kierto. Kuvan on laatinut Juan Li.
Mikrokosminen kierto. Kuvan on laatinut Juan Li.

Viiden vaiheen fuusio kuuluu sisäisen alkemian harjoituksiin. Se on ensimmäinen mestari Yhden Pilven (一雲, Mantak Chian opettaja) "kuolemattomuuden menetelmistä". Viiden vaiheen fuusiossa elimiin varastoituneet kielteiset tunne-energiat tasapainotetaan ja yhdistetään energiahelmeksi kehon keskellä. Helmeä vahvistetaan elinten myönteisillä laaduilla. Kahdeksan ihmeellistä energiakanavaa avataan tämän tiivistyneen ja puhtaan energeettisen keskittymisen avulla. 

Viiden vaiheen fuusio. Kuvan on laatinut Juan Li.

Luuhengitys on kamppailulajeihin liittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on luiden puhdistaminen ja vahvistaminen. Siinä energia-aistimus ohjataan hengityksen mukana luihin, ensin ikään kuin niitä pesten ja huuhdellen. Tämän jälkeen luut täytetään energialla ja ne "pakataan" sillä, eli energia tiivistettään ja varastoidaan luihin. Harjoitus kehittää tietoisuutta luustorakenteesta ja on voimakkaan maadoittava.

 

Taiji on oma laaja harjoituskokonaisuutensa. Sen ydin on nähdäkseni sekä mielen hiljentymisessä että energian kierrättämisessä liikkeessä. Mikrokosminen kierto sekä jäseniin ulottuva makrokosminen kierto aktivoidaan elegantissa liikemeditaatiossa, jolla on myös kamppailulajisovelluksensa. Minua kiinostavat taijissa kuitenkin nimenomaan energeettinen ja meditatiivinen puoli. Jos ne puuttuvat, pidän taijin harjoittelua tältä osin toisarvoisena pelkän ulkoisen liikkeen opetteluna.

 

Seksiharjoitukset ovat kehittyneet osana Yangsheng-harjoituksia. Niiden tavoitteena on seksuaalienergian säilöminen, kultivointi ja jakaminen kumppanin kanssa samoin kuin nautinnon ja yhteyden lisääminen. Seksiharjoitukset eivät qigong-harjoitusten tavoin ole varsinaisesti taolaisia harjoituksia. Taolaiset ovat kuitenkin hyödyntäneet niitä eri tavoin. 

Kurssit

Kurssit

SISÄINEN HYMY
- napsauta sisäinen valokatkaisin päälle

Aika: tammikuu 2023, su 15.1 klo 15-18, su 22.1. klo 15-18, su 29.1 klo 15-18

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Kesto: 3 x 3 h 

Hinta: 70€, 5-7 henkeä. 

Yhteydenotot/ilmoittautumiset (viimeistään pe 13.1.2023):

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu kun osallistujia on vähintään viisi. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. Tyytyväisyystakuu: osallistuja voi pyytää rahat takaisin jos kurssin päätyttyä harmittaa.

Käytännön asioita: harjoitustila on pieni ja mukava, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. On suotavaa jos voimme välttää voimakkaita hajuja ja hajusteita.

Yleiskuvaus: 

 

Kurssilla keskitytään sisäisen hymyn menetelmän ymmärtämiseen, oppimiseen, harjoitteluun ja kertaamiseen. Sisäinen hymy merkitsee hymyilevän, avautuvan huomion herättämistä ensin silmien ja otsan alueella ja sitten saman aistimuksen liikuttamista eri puolille kehoa. Sisäinen hymy on hymyilevää läsnäoloa, jolla jo sellaisenaan on varsin ihmeellinen vaikutus. Hymyilevän huomion kautta luodaan yhteyttä omiin sisäelimiin ja omaan kehoon yleisemmin. Tämä, yhteyden luominen, on taolaisperäisen harjoittelun perustekijä, jonka päälle muu työskentely rakentuu. Menetelmän opettelu sinänsä ei vie kovin paljon aikaa. Tarkoituksena on kuitenkin varata riittävästi tilaa kokeilemiseen ja kertaukseen, jotta harjoituksen ehtisi myös sopivalla tavalla sisäistää. Tarkoitus on, että osallistuja pystyy harjoittelemaan eteenpäin omin avuin ja saa pakkiinsa työkalun, jota osaa halutessaan käyttää. Tärkeintä on hymyilevän asenteen ja sen tuntemuksen oivaltaminen. Sitä voi käyttää ja laajentaa lopulta miten haluaa ja sen on myös mukana kaikessa muussa harjoittelussa. Tai se ainakin moninkertaistaa harjoittelun hyödyn. Oikeastaan laajimmillaan se on elämänasenne, jota voi soveltaa kaikkeen tekemiseen.

 

Kuvaus per opetuskerta:

 

  1. Perusajatuksen hahmottaminen. Tausta ja mitä on vähintään hyvä ymmärtää. Anatomiset perusteet. Lämmittelyharjoituksia. Asento istuen, asento seisten. Mielen rauhoittaminen. Hymyn herättämisen harjoittelu. Hymyn ohjaamisen harjoittelu.

  2. Lämmittelyharjoituksia. Mielen rauhoittaminen. Hymyilevän huomion ohjaaminen kasvoista alas sisäelimiin: sydän, keuhkot, maksa, perna, munuaiset, sukuelimet. Hymyilevän huomion ohjaaminen ruoansulatuskanavaan. Hymyilevän huomion ohjaaminen aivoihin ja selkärankaan.

  3. Lämmittelyharjoituksia. Koko harjoituksen kertaus. Harjoittelurutiinin rakentaminen. Haasteet harjoittelussa. Kysymykset. Keskustelu.

KUUSI ELINÄÄNNETTÄ
- rauhoita mieltäsi ja tasapainota tunteitasi  

Kesto: 3 x 3 h
Aika: helmikuu 2023, su 12.2. klo 15-18, su 19.2. klo 15-18, su 26.2. klo 15-18
Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi
Hinta: 70€
Osallistujamäärä: 5-7 henkeä
Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Ilmoittautumiset viimeistään 9.2.2023:
teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Vain ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu kun osallistujia on vähintään viisi. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. 

Tyytyväisyystakuu: voit pyytää rahat takaisin jos kurssin päätyttyä harmittaa.

Kurssin yleiskuvaus:
 
Kurssilla keskitytään kuuden elinäänteen menetelmän ymmärtämiseen, opetteluun, harjoitteluun ja kertaamiseen. Menetelmän perususkomuksena on, että sisäistä huomiota ohjaamalla ja tiettyjen äänteiden muodostamisen kautta voidaan purkaa elimistä niihin jumiutunutta energiaa (qi), joka ilmenee esim. negatiivisiksi koettuina tunnetiloina, kuten suruna, pelkona, ärtymyksenä, vihana tai huolena. Hymyilevän huomion (intentio, läsnäolo ja sisäinen katse) ohjaaminen elimiin yhdistettyinä tiettyihin äänteisiin ja niihin liittyviin asentoihin auttaa tasapainottamaan sisäelimen (sisältää kiinalaisittain laajemman vastaavuuksien verkoston) tilaa vapauttamalla qitä liikkeeseen. Lisäksi värien ja elinten myönteisten ominaisuuksien vahvistamisen kautta tuetaan elinten tilaa, mikä edistää ihmisen fyysistä ja psyykkistä tasapainoa. 

Harjoitus on myös tapa oppia tekemisen kautta perusteet viiden vaiheen (wuxing) teoriasta johon se varsin voimakkaasti nojaa. Harjoitus sinänsä on melko yksinkertainen vaikka siihen liittyvien tärkeimpien vastaavuuksien (viiden vaiheen laatujen) opettelu ja tajuaminen vie oman aikansa. Harjoittelun kautta oppii hahmottamaan sisäelinten sijaintia ja niihin alkaa muodostaa enemmän yhteyttä. Harjoituksen vaikutusten uskotaan perinteisesti olevan sekä hoitavat, ennaltaehkäisevät että tunteita tasapainottavat. Kurssilla on tilaa kertaukselle ja keskustelulle. 
 
Osallistuja saa toivoakseni käteensä myös hieman paperia muistin vahvistukseksi.

Taustaa:

Kuusi hoitavaa äännettä (liuzi jue, ”kuuden äänteen kaava”) on hengitysharjoituksena osa kiinalaisten parantavien harjoitusten (daoyin), qin imeyttämisen (fuqi) ja qin meditatiivisen ohjaamisen (xingqi) laajempaa kokonaisuutta. Siinä hengitetään ulos ääntäen kuudella eri tavalla, jotka vastaavat kuutta kiinalaista merkkiä. Äänteet ovat vakiintuneessa nykymuodossaan: si (keuhkot), chui (munuaiset), xu (maksa), he (sydän), hu (perna), ja xi (kolmoislämmitin). 

Varhaisimmat maininnat osasta äänteitä hengitysharjoitusten yhteydessä ovat yli kahden vuosituhannen takaa (mm. Yinshu, ”Venyttelyn kirja”, ennen 186 eaa.). Ensimmäinen kuutta äännettä koskeva teoria sijoittuu luultavasti ajalle hieman ennen Tang-kautta (618–907). Kuuden äänteen harjoituksesta on kuitenkin historiallisesti muutamia eri malleja. ”Mestari Ningin malli”, jossa nämä äänteet siis vastaavat yllä mainittuja elimiä, lienee yli tuhat vuotta vanha ja esiintyy tekstissä Daoyin jing. Kyseinen kuuden äänteen malli kohdistuu hoitamaan viiden sisäelimen ja niin kutsutun kolmoislämmittimen qin epätasapainotiloja vakiintuneen kiinalaisen lääketieteen vastaavuusjärjestelmän mukaisesti. Se on ennaltaehkäisevä ja sillä on ajateltu voitavan hoitaa monentyyppisiä vaivoja. Malli on kodifioitu useissa pitkän iän harjoitteiden tekstikokoelmissa ja on yhä vallitseva.

Kurssi pohjaa Mantak Chian opettamaan lähestymistapaan. Siinä Mestari Ningin malli vaikuttaa yhdistyvän erään toisen, Keltaisen hovin kirjoituksen (Huangting jing) mallin, valittuihin piirteisiin. Harjoituksen painopiste on elimiin liittyvien tunnetilojen vapauttamisessa ja elinten lämpötilan tasapainottamisessa äänteillä yhdistettynä asentoon sekä elimiin liittyvien hyveiden ja niiden qin vahvistamisessa niihin liitetyillä väriassosiaatioilla. Harjoitus tehdään luovan kierron mukaisesti ja äänteiden uloshengitys suoritetaan ilman soinnillisuutta ja lopulta jopa täysin hiljaa.

Kuvaus per opetuskerta:
 
1. Perusajatuksen hahmottaminen. Mitä on vähintään tarpeen ymmärtää. Anatomisia perusteita.   Lämmittelyharjoituksia. Asennon periaatteet. Mielen rauhoittaminen. Kuuden elinäänteen harjoittelu käsien lämpöä hyödyntäen.


2. Lämmittelyharjoituksia. Mielen rauhoittaminen. Kuuden elinäänteen harjoittelu käsien lämpöä hyödyntäen. Kuuden elinäänteen harjoittelu asentoja hyödyntäen.


3. Lämmittelyharjoituksia. Harjoituksen kertaus käsiä ja asentoja käyttäen. Harjoittelurutiinin rakentaminen. Mahdollisia haasteita. Kysymykset. Keskustelu. 

Käytännön asioita:

Harjoitustila on pieni ja mukava, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. On suotavaa jos voimme välttää voimakkaita hajuja ja hajusteita.

Harjoittelussa istumme lähtökohtaisesti selkä rennosti suorana tuolilla. Minulla on myös pari meditaatiotyynyä. Jos haluat tuoda oman tutun istuintyynysi, voit näin hyvin tehdä.

Ota mukaan rennot vaatteet, villasukat ja mahdollisesti muistiinpanovälineet.

PIENI TAIVAALLINEN KIERTO
- opettele ohjaamaan elinvoimaasi ja keskittämään mieltäsi

Aika: maaliskuu 2023, su 12.3. klo 15-18, su 19.3. klo 15-18, su 26.3. klo 15-18

 

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi

Kesto: 3 x 3 h

Hinta: 70€, 5-7 henkeä

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

 

Yhteydenotot/ilmoittautumiset (viimeistään 9.3.2023): 

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu kun osallistujia on vähintään viisi. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. Tyytyväisyystakuu: osallistuja voi pyytää rahat takaisin jos kurssin päätyttyä harmittaa.

Käytännön asioita: harjoitustila on pieni ja mukava, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. On suotavaa jos voimme välttää voimakkaita hajuja ja hajusteita.

 

Yleiskuvaus: 

 

Kurssilla keskitytään pienen taivaallisen kierron (xiao zhoutian) avaamisen periaatteisiin, opetteluun ja harjoitteluun. Tässä osallistujan on hyvä ymmärtää, että kurssilla luodaan perustaa prosessin aloittamiselle ja sen jatkamiselle. On mahdollista, että jotain tapahtuu nopeastikin, mutta kierron avaaminen ja sen kokemuksen vakautuminen voi kestää myös vuosia. Pieni taivaallinen kierto qigong-kontekstissa viittaa nimenomaan kierron alustavaan avaamiseen elinenergiaa hyödyntämällä. Niin sanotun sisäisen alkemian kontekstissa termillä pieni taivaallinen kierto on eri merkitys, tai se operoi eri tasolla. Kurssin yhteydessä kierrosta puhutaan qigong-kontekstissa eli ”kanavien avaamisena”, ajatuksena on selkäpuolen kanavan (hallitsijakanava) ja vatsapuolen kanavan (hedelmällisyyskanava) alustava avaaminen. Jatkuvan harjoittelun tarkoituksena on pitää kanavat auki ja harjoittelun muissa vaiheissa siihen voidaan johtaa muita qin laatuja, kuten esimerkiksi seksuaalienergiaa (jing qi). Pieni taivaallinen kierto, tai mikrokosminen kierto, on energian kultivoinnin keskeisin väylä.

Kuvaus per opetuskerta

 

  1. Mitä on ymmärrettävä. Kanavat, keskeiset pisteet, anatomiset ja energeettiset perusteet.  Lämmittelyharjoitukset. Kierron aktivointia valmistelevat ja edistävät harjoitukset. Mielen rauhoittaminen. Kolmen tulen aktivoiminen: tulisijan lämmitys.

  2. Lämmittelyharjoituksia. Kierron aktivointia edistäviä harjoituksia. Kierron aktivoiminen erilaisia menetelmiä hyödyntäen. On ymmärrettävä, että lähestymistavat aktivoivat kiertoa eri tavoin ja eri tasoilla. 

  3. Lämmittelyharjoituksia. Kierron aktivointia edistäviä harjoituksia. Kierron harjoittelua. Harjoittelun esteet ja haasteet. Harjoittelurutiinin luominen. Kysymyksiä, keskustelua. 

Meridiaaniliikkeet 

Aika: huhtikuu 2023, la 8.4. klo 13-16, su 16.4. klo 15-18, su 23.4. klo 15-18

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi

Kesto: 3 x 3 h

Hinta: 90€, 5 henkeä

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Yhteydenotot/ilmoittautumiset: 

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Tyytyväisyystakuu: osallistuja voi pyytää rahat takaisin jos kurssin päätyttyä harmittaa.

Seksuaalienergian kultivointi miehille

Aika: toukokuu 2023,  la 13.5. klo 13-16, su 21.5. klo 15-18, su 28.5. klo 15-18

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi 

Kesto: 3 x 3 h

Hinta: 90€, 5-7 henkeä

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Yhteydenotot/ilmoittautumiset: 

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Tyytyväisyystakuu: osallistuja voi pyytää rahat takaisin jos kurssin päätyttyä harmittaa.

bottom of page