top of page

Qigong ja

meditaatio

Qigong ("energiatyöskentely") on Kiinan kansantasavallan viime vuosisadan puolivälissä lanseeraama termi laajalle valikoimalle erilaisia terveysharjoituksia, joihin on viitattu perinteisesti termillä yangsheng ("elämän ravitseminen"). Yangsheng-harjoitusten piiriin ovat kuuluneet mm. voimistelu, ruokavalio, seksiharjoitukset, qi-harjoitukset ja erilaiset meditaation muodot. Niiden tavoitteena on terveys ja pitkä ikä. Osa seuraavista harjoituksista tai laajemmassa mielessä kaikki voidaan luokitella tämän laajan kattotermin qigong alle. 

 

Taolainen perinne on hyödyntänyt pitkäikäisyyden menetelmiä ja jalostanut niitä edelleen. Taolaisessa kontekstissa terveysharjoitukset asettuvat laajempaan yhteyteen, jossa suhteellinen fyysinen terveys on edellytys edistyneemmälle harjoitukselle. Sen perimmäisenä tavoitteena on transsendenssi ja yhtyminen daoon.

 

Harjoittamani ja opettamani meditaatio on pääosin energiameditaatiota, jossa mieli ohjataan kehon energeettisiin prosesseihin visualisoinnin avulla. Harjoitukset tapahtuvat kehossa. Alkuvaiheen mielen rauhoittamisen jälkeen mieltä ohjataan aktiivisesti. Harjoitus päättyy jälleen hiljentyneeseeen läsnäoloon.

 

Opettamani menetelmät ja lähestymistavat pohjaavat pääosin taojoogaan, toisin sanoen Mantak

Chian opettamiin enemmän tai vähemmän taolaisesti orientoituneisiin tai taolaisuuden 

innoittamiin harjoituksiin. Soveltuvin osin hyödynnän myös muista yhteyksistä omaksumiani 

lähestymistapoja. Opettajani löydät täältä.

 

 

Anchor 7

Harjoittelu

Lämmittelyharjoitukset ovat erilaisia, yleensä seisten tehtäviä kehoharjoituksia, joiden tavoitteena on kehon rentouttaminen, lämmittäminen, avaaminen ja mielen ohjaaminen tilaan, jossa on helpompi keskittyä istuen tehtäviin harjoituksiin. Harjoituksia on monenlaisia, keskeinen tekijä on mielen suuntaaminen liikkeeseen ja kehoon. Näin se voi jo liikkeen mukana hiljentyä tiettyyn pisteeseen. Lämmittelyharjoitteluun voidaan avaavien liikeharjoitusten lisäksi integroida erilaisia energiaharjoituksia.

 

Meridiaanivenytykset ovat venyttelyliikkeitä, jotka kohdistuvat kahdentoista elinmeridiaanin tai energiakanavan kulun mukaisesti. Venytykset ovat pehmeitä ja niissä on keskeistä hengityksen yhdistäminen liikkeeseen. Edistyessä voidaan alkaa "hengittää" energiakanavien myötäisesti.

 

Meridiaanisivelyt ja -hengitys vastaavat periaatteiltaan kanavien myötäisiä venytysliikkeitä. Ne voidaan suorittaa erikseen tai ymmärtää jatkumona, jossa venytysten jälkeen suoritetaan sively kanavien myötäisesti. Käden lämmön aistimus auttaa keskittämään mielen. Meridiaanihengitys on ikään kuin jalostuneempi muoto harjoituksesta. Tällöin voidaan keskittyä pelkästään mielen ohjauksen avulla "hengittämään" kanavien kautta. Tavoitteena on energiakanavien kulun avaaminen ja tapainottaminen.

 

Qi-itsehieronta on sarja taputuksia, sivelyjä ja paineluja, joka voidaan suorittaa itselle, yleensä ja perinteisesti istumaharjoituksen päätteeksi. Harjoituksia voi mainiosti soveltaa myös taukoharjoituksina työn tai opiskelun lomassa. Keskeistä on käsien lämmittäminen, energiaa aktivoidaan peräaukon supistamisen kautta.

 

Seisontaharjoitus. Erilaisia staattisia seisoma-asentoja voidaan hyödyntää energiakierron aktivoinnissa, energian ja mielen ohjaamisessa kohti keskittynyttä hiljaisuutta. Ensisijaisena tavoitteena on rentoutunut ja keskittynyt läsnäolo ja linjaus painovoiman kanssa. Seisomaharjoituksessa voidaan keskittyä erilaisiin prosesseihin, kuten ihohengitykseen tai mikrokosmiseen kiertoon. 

 

Sisäinen hymy - Qigong ja taolainen meditaatio

Sisäisen hymyn tavoitteena on hyväksyvän läsnäolon herättäminen, herkistyminen energia-aistimukselle sekä kehon rentouttaminen syvemmällä tasolla. Se herättää kommunikaatioyhteyden kehon kanssa. Silmien hymyn kautta aktivoitu aistimus ohjataan läpi kehon, etulinjaa sisäelimiin, keskilinjaa ruoansulatuskanavaan ja takalinjaa hermojärjestelmään. Hymyilevä asenne on merkittävä osa edistyneempää harjoittelua ja se voidaan integroida kaikkeen elämiseen.

Parantavien elinäänteiden tavoitteena on sisäelinten energian tasapainottaminen ja viilentäminen. Elimiin suunnattu hymyilevä läsnäolo ja äänne purkavat elimiin varastoitunutta jännitystä ja kuumuutta ja kielteisinä koettuja tunnetiloja. Toisaalta niihin harjoituksessa ohjattu väri sekä aktivoitu myönteinen laatu vahvistavat niiden energiaa. Harjoittelun myötä opitaan erottamaan eri kehon alueiden aistimuksia ja hoitamaan niitä.

Parantavat elinäänteet. Qigong ja taolainen meditaatio.

Mikrokosminen kierto on harjoitus, jossa aktivoidaan kehon taka- ja etukanavan (hallitsija-ja hedelmällisyyskanava) myötäinen energiakierto. Kierto ravitsee kaikkia elinkanavia, hallitsijakanava liittyy yang-kanaviin, hedelmällisyyskanava yin-kanaviin. Kiertoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja sen rooli on keskeinen energian kultivoinnissa. Kierron avaaminen on ensimmäinen vaihe ns. kahdeksan ihmeellisen kanavan avaamisessa ja se muodostaa perustaa alkemialliselle työskentelylle. Kiertoa hyödynnetään niin seksiharjoitukissa kuin taijissakin.

Mikrokosminen kierto. Qigong ja taolainen meditaatio.
Mikrokosminen kierto. Qigong ja taolainen meditaatio.

Viiden vaiheen fuusio kuuluu sisäisen alkemian harjoituksiin. Se on ensimmäinen mestari Yhden Pilven (一雲, Mantak Chian opettaja) "kuolemattomuuden menetelmistä". Viiden vaiheen fuusiossa elimiin varastoituneet kielteiset tunne-energiat tasapainotetaan ja yhdistetään energiahelmeksi kehon keskellä. Helmeä vahvistetaan elinten myönteisillä laaduilla. Kahdeksan ihmeellistä energiakanavaa avataan tämän tiivistyneen ja puhtaan energeettisen keskittymisen avulla. 

Viiden vaiheen fuusio. Qigong ja taolainen meditaatio.

Luuhengitys on kamppailulajeihin liittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on luiden puhdistaminen ja vahvistaminen. Siinä energia-aistimus ohjataan hengityksen mukana luihin, ensin ikään kuin niitä pesten ja huuhdellen. Tämän jälkeen luut täytetään energialla ja ne "pakataan" sillä, eli energia tiivistettään ja varastoidaan luihin. Harjoitus kehittää tietoisuutta luustorakenteesta ja on voimakkaan maadoittava.

 

Taiji on oma laaja harjoituskokonaisuutensa. Sen ydin on nähdäkseni sekä mielen hiljentymisessä että energian kierrättämisessä liikkeessä. Mikrokosminen kierto sekä jäseniin ulottuva makrokosminen kierto aktivoidaan elegantissa liikemeditaatiossa, jolla on myös kamppailulajisovelluksensa. Minua kiinostavat taijissa kuitenkin nimenomaan energeettinen ja meditatiivinen puoli. Jos ne puuttuvat, pidän taijin harjoittelua tältä osin toisarvoisena pelkän ulkoisen liikkeen opetteluna.

 

Seksiharjoitukset ovat kehittyneet osana Yangsheng-harjoituksia. Niiden tavoitteena on seksuaalienergian säilöminen, kultivointi ja jakaminen kumppanin kanssa samoin kuin nautinnon ja yhteyden lisääminen. Seksiharjoitukset eivät, qigong-harjoitusten tavoin, ole erityisesti tai pelkästään taolaisia harjoituksia. Taolaiset ovat kuitenkin hyödyntäneet niitä eri tavoin. 

Kurssit

Kurssit

Sisäinen hymy - Qigong ja taolainen meditaatio

SISÄINEN HYMY
- napsauta sisäinen valokatkaisin päälle

Aika: tammikuu 2023, su 15.1 klo 15-18, su 22.1. klo 15-18, su 29.1 klo 15-18

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Kesto: 3 x 3 h 

Hinta: 70€, 5-7 henkeä. 

Yhteydenotot/ilmoittautumiset (viimeistään pe 13.1.2023):

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu kun osallistujia on vähintään viisi. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. 

Käytännön asioita: harjoitustila on pieni ja mukava, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. On suotavaa jos voimme välttää voimakkaita hajuja ja hajusteita.

Yleiskuvaus: 

 

Kurssilla keskitytään sisäisen hymyn menetelmän ymmärtämiseen, oppimiseen, harjoitteluun ja kertaamiseen. Sisäinen hymy merkitsee hymyilevän, avautuvan huomion herättämistä ensin silmien ja otsan alueella ja sitten saman aistimuksen liikuttamista eri puolille kehoa. Sisäinen hymy on hymyilevää läsnäoloa, jolla jo sellaisenaan on varsin ihmeellinen vaikutus. Hymyilevän huomion kautta luodaan yhteyttä omiin sisäelimiin ja omaan kehoon yleisemmin. Tämä, yhteyden luominen, on taolaisperäisen harjoittelun perustekijä, jonka päälle muu työskentely rakentuu. Menetelmän opettelu sinänsä ei vie kovin paljon aikaa. Tarkoituksena on kuitenkin varata riittävästi tilaa kokeilemiseen ja kertaukseen, jotta harjoituksen ehtisi myös sopivalla tavalla sisäistää. Tarkoitus on, että osallistuja pystyy harjoittelemaan eteenpäin omin avuin ja saa pakkiinsa työkalun, jota osaa halutessaan käyttää. Tärkeintä on hymyilevän asenteen ja sen tuntemuksen oivaltaminen. Sitä voi käyttää ja laajentaa lopulta miten haluaa ja sen on myös mukana kaikessa muussa harjoittelussa. Tai se ainakin moninkertaistaa harjoittelun hyödyn. Oikeastaan laajimmillaan se on elämänasenne, jota voi soveltaa kaikkeen tekemiseen.

 

Kuvaus per opetuskerta:

 

  1. Perusajatuksen hahmottaminen. Tausta ja mitä on vähintään hyvä ymmärtää. Anatomiset perusteet. Lämmittelyharjoituksia. Asento istuen, asento seisten. Mielen rauhoittaminen. Hymyn herättämisen harjoittelu. Hymyn ohjaamisen harjoittelu.

  2. Lämmittelyharjoituksia. Mielen rauhoittaminen. Hymyilevän huomion ohjaaminen kasvoista alas sisäelimiin: sydän, keuhkot, maksa, perna, munuaiset, sukuelimet. Hymyilevän huomion ohjaaminen ruoansulatuskanavaan. Hymyilevän huomion ohjaaminen aivoihin ja selkärankaan.

  3. Lämmittelyharjoituksia. Koko harjoituksen kertaus. Harjoittelurutiinin rakentaminen. Haasteet harjoittelussa. Kysymykset. Keskustelu.

Kuusi elinäännettä, Kuusi parantavaa äännettä - Qigong ja taolainen meditaatio

KUUSI ELINÄÄNNETTÄ
- rauhoita mieltäsi ja tasapainota tunteitasi  

Kesto: 3 x 3 h
Aika: helmikuu 2023, su 12.2. klo 15-18, su 19.2. klo 15-18, su 26.2. klo 15-18
Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi
Hinta: 70€
Osallistujamäärä: 5-7 henkeä
Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Ilmoittautumiset viimeistään 9.2.2023:
teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Vain ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu kun osallistujia on vähintään viisi. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. 

Kurssin yleiskuvaus:
 
Kurssilla keskitytään kuuden elinäänteen menetelmän ymmärtämiseen, opetteluun, harjoitteluun ja kertaamiseen. Menetelmän perususkomuksena on, että sisäistä huomiota ohjaamalla ja tiettyjen äänteiden muodostamisen kautta voidaan purkaa elimistä niihin jumiutunutta energiaa (qi), joka ilmenee esim. negatiivisiksi koettuina tunnetiloina, kuten suruna, pelkona, ärtymyksenä, vihana tai huolena. Hymyilevän huomion (intentio, läsnäolo ja sisäinen katse) ohjaaminen elimiin yhdistettyinä tiettyihin äänteisiin ja niihin liittyviin asentoihin auttaa tasapainottamaan sisäelimen (sisältää kiinalaisittain laajemman vastaavuuksien verkoston) tilaa vapauttamalla qitä liikkeeseen. Lisäksi värien ja elinten myönteisten ominaisuuksien vahvistamisen kautta tuetaan elinten tilaa, mikä edistää ihmisen fyysistä ja psyykkistä tasapainoa. 

Harjoitus on myös tapa oppia tekemisen kautta perusteet viiden vaiheen (wuxing) teoriasta johon se varsin voimakkaasti nojaa. Harjoitus sinänsä on melko yksinkertainen vaikka siihen liittyvien tärkeimpien vastaavuuksien (viiden vaiheen laatujen) opettelu ja tajuaminen vie oman aikansa. Harjoittelun kautta oppii hahmottamaan sisäelinten sijaintia ja niihin alkaa muodostaa enemmän yhteyttä. Harjoituksen vaikutusten uskotaan perinteisesti olevan sekä hoitavat, ennaltaehkäisevät että tunteita tasapainottavat. Kurssilla on tilaa kertaukselle ja keskustelulle. 
 
Osallistuja saa toivoakseni käteensä myös hieman paperia muistin vahvistukseksi.

Taustaa:

Kuusi hoitavaa äännettä (liuzi jue, ”kuuden äänteen kaava”) on hengitysharjoituksena osa kiinalaisten parantavien harjoitusten (daoyin), qin imeyttämisen (fuqi) ja qin meditatiivisen ohjaamisen (xingqi) laajempaa kokonaisuutta. Siinä hengitetään ulos ääntäen kuudella eri tavalla, jotka vastaavat kuutta kiinalaista merkkiä. Äänteet ovat vakiintuneessa nykymuodossaan: si (keuhkot), chui (munuaiset), xu (maksa), he (sydän), hu (perna), ja xi (kolmoislämmitin). 

Varhaisimmat maininnat osasta äänteitä hengitysharjoitusten yhteydessä ovat yli kahden vuosituhannen takaa (mm. Yinshu, ”Venyttelyn kirja”, ennen 186 eaa.). Ensimmäinen kuutta äännettä koskeva teoria sijoittuu luultavasti ajalle hieman ennen Tang-kautta (618–907). Kuuden äänteen harjoituksesta on kuitenkin historiallisesti muutamia eri malleja. ”Mestari Ningin malli”, jossa nämä äänteet siis vastaavat yllä mainittuja elimiä, lienee yli tuhat vuotta vanha ja esiintyy tekstissä Daoyin jing. Kyseinen kuuden äänteen malli kohdistuu hoitamaan viiden sisäelimen ja niin kutsutun kolmoislämmittimen qin epätasapainotiloja vakiintuneen kiinalaisen lääketieteen vastaavuusjärjestelmän mukaisesti. Se on ennaltaehkäisevä ja sillä on ajateltu voitavan hoitaa monentyyppisiä vaivoja. Malli on kodifioitu useissa pitkän iän harjoitteiden tekstikokoelmissa ja on yhä vallitseva.

Kurssi pohjaa Mantak Chian opettamaan lähestymistapaan. Siinä Mestari Ningin malli vaikuttaa yhdistyvän erään toisen, Keltaisen hovin kirjoituksen (Huangting jing) mallin, valittuihin piirteisiin. Harjoituksen painopiste on elimiin liittyvien tunnetilojen vapauttamisessa ja elinten lämpötilan tasapainottamisessa äänteillä yhdistettynä asentoon sekä elimiin liittyvien hyveiden ja niiden qin vahvistamisessa niihin liitetyillä väriassosiaatioilla. Harjoitus tehdään luovan kierron mukaisesti ja äänteiden uloshengitys suoritetaan ilman soinnillisuutta ja lopulta jopa täysin hiljaa.

Kuvaus per opetuskerta:
 
1. Perusajatuksen hahmottaminen. Mitä on vähintään tarpeen ymmärtää. Anatomisia perusteita.   Lämmittelyharjoituksia. Asennon periaatteet. Mielen rauhoittaminen. Kuuden elinäänteen harjoittelu käsien lämpöä hyödyntäen.


2. Lämmittelyharjoituksia. Mielen rauhoittaminen. Kuuden elinäänteen harjoittelu käsien lämpöä hyödyntäen. Kuuden elinäänteen harjoittelu asentoja hyödyntäen.


3. Lämmittelyharjoituksia. Harjoituksen kertaus käsiä ja asentoja käyttäen. Harjoittelurutiinin rakentaminen. Mahdollisia haasteita. Kysymykset. Keskustelu. 

Käytännön asioita:

Harjoitustila on pieni ja mukava, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. On suotavaa jos voimme välttää voimakkaita hajuja ja hajusteita.

Harjoittelussa istumme lähtökohtaisesti selkä rennosti suorana tuolilla. Minulla on myös pari meditaatiotyynyä. Jos haluat tuoda oman tutun istuintyynysi, voit näin hyvin tehdä.

Ota mukaan rennot vaatteet, villasukat ja mahdollisesti muistiinpanovälineet.

Pieni taivaallinen kierto, mikrokosminen kierto - Qigong ja taolainen meditaatio

PIENI TAIVAALLINEN KIERTO
- opettele ohjaamaan elinvoimaasi ja keskittämään mieltäsi

Aika: maaliskuu 2023, su 12.3. klo 15-18, su 19.3. klo 15-18, su 26.3. klo 15-18

 

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi

Kesto: 3 x 3 h

Hinta: 70€, 5-7 henkeä

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

 

Yhteydenotot/ilmoittautumiset (viimeistään 9.3.2023): 

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu kun osallistujia on vähintään viisi. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. 

Käytännön asioita: harjoitustila on pieni, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. Vältetään voimakkaita hajusteita ja hajuja.

 

Yleiskuvaus: 

 

Tällä pienkurssilla keskitytään pienen taivaallisen kierron (xiao zhoutian) avaamisen periaatteisiin, opetteluun ja harjoitteluun. Pieni taivaallinen kierto, tai mikrokosminen kierto, on paitsi qigongin myös taolaisen sisäisen alkemian piiriin kuuluva menetelmä, johon kuuluu sisäisen energian eli qin kierrättäminen kahden keskeisen energiakanavan kautta yhtenäisenä kiertona. Qigong-kontekstissa pieni taivaallinen kierto merkitsee kierron avaamista elinenergiaa hyödyntämällä, qin aistimukseen keskittyen. Sisäisen alkemian puitteissa tätä nimitettäisiin ”hedelmällisyys- ja hallitsijakanavan avaamiseksi” (tong rendu), ja siinä termillä pieni taivaallinen kierto on eri merkitys, tai se operoi toisella tasolla. Kurssin yhteydessä kierrosta puhutaan ensin mainitulla tavalla kanavien avaamisena, ajatuksena selkäpuolen kanavan ja vatsapuolen kanavan alustava avaaminen kulkureittinä. Jo tällä uskotaan olevan huomattavia terveysvaikutuksia. Hedelmällisyys- ja hallitsijakanava lukeutuvat kahdeksaan ihmeelliseen kanavaan, joiden ajatellaan muodostavan ihmisen syvemmän energiarakenteen. Nämä kaksi myös ravitsevat kaikkia kahtatoista elinkanavaa. Pieni taivaallinen kierto on energian kultivoinnin keskeisin väylä.


Kurssilla luodaan perustaa prosessin aloittamiselle ja sen jatkamiselle. Kokemuksia voi saada nopeastikin, mutta kierron avaaminen ja kokemuksen vakautuminen saattaa kestää vuosia. Asiaan kannattaa ottaa avoin, tutkiva ja prosessiluonteinen lähestymistapa. Jatkuvan harjoittelun tarkoituksena on pitää kanavat auki ja harjoittelun myöhemmissä vaiheissa siihen voidaan johtaa muita qin laatuja, kuten seksuaalienergiaa (jing qi). Kurssilla tehdään reippaasti lämmittelyharjoituksia ja kierron avaamista edistäviä harjoituksia. Kiertoharjoittelua tarkastellaan seisten liikkeen kautta ja myös istuen, staattisemmin. Aikaa on varattu riittävästi niin, että on mahdollisuuksia myös teenjuontiin ja keskusteluun. Erityistä aiempaa kokemusta ei edellytetä, mutta ei siitä ole haittaakaan. Koetan esittää asiat selkeästi ja opetus on käytäntökeskeistä.
 

Kuvaus per opetuskerta

 

  1. Mitä on ymmärrettävä. Kanavat, keskeiset pisteet, anatomiset ja energeettiset perusteet. Lämmittelyharjoitukset. Kierron avaamista valmistelevia ja edistäviä harjoituksia. Seisomisen ja istumisen periaatteita. Mielen rauhoittaminen. Tulisijan lämmitys. Kierron harjoittelua.

  2. Lämmittelyharjoituksia. Kierron avaamista valmistelevia ja edistäviä harjoituksia. Kierron harjoittelua eri menetelmiä hyödyntäen seisten ja istuen.  

  3. Lämmittelyharjoituksia. Kierron harjoittelua erilaisia menetelmiä hyödyntäen. Harjoittelun esteitä ja haasteita. Harjoittelurutiinin luomisesta. Kertausta. Kysymyksiä. Keskustelua. 

Meridiaanivenytykset.jpg

MERIDIAANIVENYTYKSET 

Aika: huhtikuu 2023, su 16.4. klo 15-18 ja su 23.4. klo 15-18
Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi
Kesto: 2 x 3 h
Hinta: 60€

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Ilmoittautumiset viimeistään ke 12.4.2023: 

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Kurssi toteutuu, kun osallistujia on vähintään neljä. Tilaan mahtunee enintään viisi osallistujaa mukavasti lattialle.

Käytännön asioita: harjoitustila on pieni, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, että henkilökohtaista tilaa ei ole metrikaupalla. Vältetään voimakkaita hajusteita ja hajuja. Mukaan on syytä varata muistiinpanovälineet, väljät vaatteet, venyttelyyn sopiva alusta, viltti tai joogamatto. Tilassa on kivilattia, joka on kuitenkin enimmäkseen lämmin. 

Yleiskuvaus

Meridiaanivenytykset ovat kiinalaisen lääketieteen kahdentoista elinkanavan tai -meridiaanin myötäisiä pehmeästi availevia venytysliikkeitä. Liikkeet juontavat keskeisesti shiatsusta; periaatteessa samoja venytyksiä tehdään asiakkaalle hoidon aikana. Lempeästi tehdyt liikkeet rentouttavat kehoa syvästi, ja mieli rauhoittuu syvän vatsahengityksen, fyysisen liikkeen ja huomion ohjaamisen myötä.

 

Venytykset toimivat itsehoitona mutta jossain määrin myös itsediagnostisena välineenä. Jännitykset, kiristykset ja kipu kanavien kulkureiteillä saattavat kertoa alueiden lihasten ja muiden kudosten tukkoisuuden lisäksi myös elinten mahdollisista epätasapainotiloista. Toisaalta venyttely itsessään edesauttaa liikkuvuuden ja yleisen rentouden lisääntymisen lisäksi elinvoiman vapaampaa virtausta.

Venytykset suoritetaan tavallisesti pareittain (yin- ja yang -kanavat) ja kokonaisuutena sarja tehdään meridiaanikierron mukaan, eli järjestyksessä, jossa elinvoiman ajatellaan kiertävän sisäelimissä paritunneittain vuorokauden aikana. Harjoittelu mahdollistaa elinkanavien kulun, elinparien ja meridiaanikierron järjestyksen hahmottamisen kehollisen harjoituksen kautta. 

Kurssilla opetellaan kanavien kulkureitit ja meridiaanivenytykset, suoritetaan liikkeet virtaavasti, tehdään kanavien myötäisiä sivelyjä ja aistitaan niitä. Aikaa on varattu riittävästi kertaamista varten. Liikkeiden harjoittelu auttaa avaamaan kehoa, niiden opettelu ei edellytä akrobaattisia valmiuksia. Jäykemmälle näistä on jotain hyötyä!

Kuvaus per kerta:

  1. Meridiaanilinjat ja niiden kulku, yin- ja yang-elimet. Lämmittelyä. Meridiaanivenytysten läpikäynti yleisesti. Yksityiskohtien tarkastelu. Vaihtoehtoisia liikkeitä.

  2. Lämmittelyä. Meridiaanivenytysten sarjan läpikäynti virtaavasti. Kanavien myötäiset sivelyt, hengitys ja aistiminen. Kysymyksiä, keskustelua, kertausta.
     

Moniorgasmiset taidot miehelle B.jpg

MONIORGASMISET TAIDOT MIEHELLE

Aika: toukokuu 2023,  la 13.5. klo 13-16, su 21.5. klo 15-18, su 28.5. klo 15-18

Paikka: TeemuQi työhuone, Susitie 21, Länsi-Herttoniemi 

Kesto: 3 x 3 h

Hinta: 90€

Ohjaa: Teemu Suuntamaa

Ilmoittautumiset: 

tästä tai teemu.suuntamaa(at)gmail.com tai tekstiviestillä 0405145972

Huom. Ajoissa maksettua kurssia pidetään ilmoittautumisena. Tila kestää enintään seitsemän osallistujaa. 

Käytännön asioita: tila työhuoneella on pieni ja tiivis, osallistujien on hyvä valmistautua siihen, ettei henkilökohtaista tilaa ole metrikaupalla.

Kuvaus 

Kolmella tapaamiskerralla tarkastellaan moniorgasmisuuden ja siihen liittyvän seksuaalivoiman ohjaamisen lähtökohtia biologisesti miehen näkökulmasta, kiinalaisen (ja ”taolaisen”) seksiharjoitusten perinteen mukaisesti. 

Tavoitteena on, että osallistuja saa valmiuksia moniorgasmisten mahdollisuuksiensa kehittämiseen: oppii havainnoimaan ja hillitsemään omaa kiihottumistaan, oppii erottamaan siemensyöksyn orgasmista, oppii ohjaamaan viileää kivesenergiaa ylös päähän, saa oman harjoittelun kautta alustavaa tuntumaa moninkertaisiin siemensyöksyttömiin orgasmeihin, ja oppii arvioimaan itselleen sopivaa siemensyöksyjen välistä aikaa. Tämä luo pohjaa omien voimavarojen paremmalle säätelylle, tyydyttävän nautinnon lisäämiselle ja tasapainoiselle suhteelle omaa seksuaalisuutta kohtaan. Taitoja on harjoiteltava, mutta mikä sen mukavampaa. 

Aihetta tarkastellaan kurssitilassa keskustelun ja ei-seksuaalisen kehokeskeisen harjoittelun kautta. Melko mutkaton puhetapa on edellytys aiheen käsittelylle, mutta kaikki intiimimpi harjoittelu jää käytännön tasolla osallistujan kotiläksyksi. Kurssilla tehtävät harjoitukset ovat valmistelevia, tarkoituksena rentouttaa, avata, kehittää herkkyyttä omaa kehoa kohtaan ja opetella taitoja, joita voi hyödyntää seksuaalisen kokemuksen syventämiseksi, yksin, ja yhdessä kumppanin kanssa. Liikeharjoitusten lisäksi näitä ovat mm. vatsahengitys, keskittymisharjoitus, virtsasuihkun pysäyttäminen (wc-käynnillä), pc-lihasharjoittelu ja viileä imu eli kiveshengitys. Lisäksi kuvaillen läpi käydään intiimejä kotona tehtäviä harjoituksia, joihin liittyy sukuelinten suoraa koskettamista.

Osallistumisen edellytyksenä on, että olet syntynyt kassit jalkovälissä ja ne ovat siellä yhä. Kyseessä ei ole terapiakurssi, lähtökohta on, että suhtaudut omaan seksuaalisuuteesi kohtuullisen ongelmattomasti. Harjoittelu voi kuitenkin auttaa ylittämään omaan seksuaalisuuteen liittyviä haasteita, kuten erektiohäiriöt tai ennenaikaisen siemensyöksyn. Kurssin voi auttaa ensisijaisesti syventämään ja rikastamaan seksuaalista kokemusta. Se myös todennäköisesti muuttaa perspektiiviä, sillä aihepiiriin sisältyvät siemensyöksyn hillitseminen (”ei vielä, ei niin usein”), siemensyöksyn ja orgasmin erottaminen, moninkertaiset orgasmit (ilman ejakulaatiota), itsetyydytyksen ja rakastelun keston pidentäminen ja sen laadun lisääminen herkkyyden kehittämisen ja kehotietoisuuden kautta. 

Oman harjoittelun myötä opitaan rauhallisesti viipyilemään tilassa, joka avautuu nautinnollisen kiihottumisen ja siemensyöksyn rajan yli menemisen väliin. Vaikka tietyt fyysiset ja sellaisina kömpelötkin menettelytavat alkuun helpottavat itsehillinnän saavuttamisessa, lopulta kyse on pitkälti siitä, että itsetyydytyksessä tai seksin aikana osaa malttaa ajoissa voidakseen jatkaa pidempään. Tällöin nautinto ja seksuaalienergia saavat aikaa kehittyä. 

Menestyksen saavuttaminen harjoittelussa edellyttää sitä, että seksuaalienergian aistimusta opitaan ohjaamaan sukuelimistä selkärankaa ylös kohti päätä. Tämä liittyy keskeisesti kulkureittiin ylös selkärankaa ja etulinjaa alas. Kurssin keskeinen yhdessä tehtävä harjoitus on kiveshengityksen opettelu. Se auttaa avaamaan seksuaalienergian kulkureittiä ja ohjelmoimaan kehoon mallia, jossa seksuaalienergia, ulospurkautumisen sijaan, ohjautuu ylöspäin, jolloin sitä voidaan hyödyntää edesauttamaan tasaisempaa vireystilaa, suurempaa luovuutta ja mentaalista kirkkautta. Aivan olennaista on  myös tämän energia-aistimuksen tuominen takaisin alas. 

Kurssilla nojataan kirjan Moniorgasminen mies (Mantak Chia, Doglas Abrams Arava, suom. 2010) lähestymistapaan.

bottom of page