Shiatsu, sisäiset harjoitukset ja taolainen perinne 

TeemuQi

Teemu Suuntamaa

"Varma kiinnekohta todellisuuteen ja läsnäolevaan hetkeen on kokemukseni mukaan keho. Kehoharjoitukset mahdollistavat mielen liikkeen hiljenemisen kehon liikkeen kautta. Vakaa läsnäolo ja aistimus elämästä on merkittävä perusta sekä autenttiselle elämälle, mielen selkeydelle että edistyneemmälle henkiselle harjoitukselle."

Olen varsin avoin sille, että elämä voi ilmetä monin eri tavoin ja sellaisilla tasoilla, joille monet ihmisistä eivät ole herkistynyneet. Toisaalta minulla on huomattava tarve älylliseen rehellisyyteen, joten en voi yksinkertaisesti hyväksyä kaikkea, mitä minulle tiettyjen kokemusten perusteella väitetään. Ajattelen siis olevani yhä avoin elämän monitasoisuudelle, mutta samalla henkilökohtainen lähestymistapani on varsin kriittinen.

 

Koen, että ihmisellä on taipumus rakentaa yksilöllisen ja kollektiivisen kuvittelun varaan massiivisia kuvastoja ja käsiterakennelmia, joilla joko on tai ei ole suhdetta johonkin potentiaalisesti olemassaolevaan todellisuuteen.

 

Toisaalta uskon, että tällaiset kuvat ja symbolit ovat tie kokemukseen ja yhteyteen asioiden kanssa, jotka eivät välttämättä ole välittömästi läsnä arkitodellisuudessamme. Toisaalta haluan olla varovainen, sillä olen epäileväinen ihmismielen ja sen taipumusten suhteen.

 

Varma kiinnekohta todellisuuteen ja läsnäolevaan hetkeen on kuitenkin kokemukseni mukaan keho. Kun mieli enemmän tai vähemmän hiljenee läsnäoloon kehossa ja aistimukseen elämästä, voi olla lähempänä aidompaa olemista. 

 

Mentaalisen aktiivisuuden (jolle on luonnollisesti oma varsin tarpeellinen paikkansa) vaiettua huomiomme laskeutuu päästä alemmas kehoon, rinnan ja vatsan alueelle. Yhteys tähän kokemukseen ja elämän kokemiseen mahdollisimman suoraan ilman käsitteellisen mielen ilmeistä väliintuloa on merkittävässä roolissa siinä, että voi olla lähempänä oman elämänsä autenttista kokemista. 

 

Kiinalaisperäiset ja taolaiset kehoharjoitukset mahdollistavat mielen liikkeen hiljenemisen kehon liikkeen kautta. Tällöin voi herkistyä enemmän myös elämän hienovaraiselle aistimukselle kehossa. Tätä on nimitetty Kiinassa perinteisesti qiksi. Sen vapaa ja virtaava liike luo ja ylläpitää elämää, sen pysähtyminen johtaa kohti sairauksia ja kuolemaa.

 

Vakaa läsnäolo ja aistimus elämästä on merkittävä perusta sekä autenttiselle elämälle, mielen selkeydelle että edistyneemmälle henkiselle harjoitukselle.

Perusshiatsukoulutukseni (shiatsuohjaaja, shiatsukouluttaja) olen käynyt Luonnon keskuksessa v. 2004-2007. Shiatsua olen opiskellut myös Rex Lassallen ohjauksessa. Kiinalaisen lääketieteen opintoja olen suorittanut vuoden ajan Neijing-koulussa.

 

Taolaista joogaa, qigongia ja taijia olen opiskellut Jukka-Pekka Liljan (Luonnon Keskus), Mantak Chian (Universal Tao), Juan Lin (I Ching Dao), Chu King Hungin (ITCCA), Lü Baochunin (Baji ry), Rein Siimin ja muiden opettajien kursseilla vuodesta 1998 alkaen.

 

Suoritan uskontotieteen maisteriopintoja (sivuaineena mm. Aasian tutkimus ja taidehistoria) Helsingin yliopistossa.

 

Olen kääntänyt myös aihepiiriä käsitteleviä kirjoja: Moniorgasminen mies (2010), Johdatus taolaisuuteen (2014) sekä Sisäisen alkemian perusta (2017).

 

Kirjoitan taolaista perinnettä ja sen tutkimusta käsittelevää blogia ja olen opettanut Jukka-Pekka Liljan kanssa  taojoogailloissa.

 

Olen myös laulaja-lauluntekijä. Musiikkiprojektiini on nimeltään Mystisen naaraan portti.