top of page

Taolainen perinne

Taolaisuus eli ”daon perinne” on kiinalainen kotoperäinen uskonto, joka on juurtunut syvälle perinteiseen kiinalaiseen kulttuuriin. Se on uskonnollinen perinne, jossa dao 道 (eli ”Tie” tai ”tie”) on pyhä tai perimmäinen huolenaihe. Samanaikaisesti taolaisuus on nykyisin globaali, kansalliset rajat ylittävä uskonto, jota luonnehtii kulttuurinen, etninen ja kielellinen monimuotoisuus.

Taolainen perinne - TeemuQi

Tämä sivuston osa käsittelee taolaisuutta ja sen akateemista tutkimusta. Taolaisuutta tarkastellaan sekä yhtenäisenä perinteenä että "taolaisuuksina" eli moninaisina taolaisina koulukuntina.

 

Pyydettäessä luennoin taolaisuutta käsittelevistä tai sitä läheltä liippaavista aihepiireistä. Voin myös kirjoittaa aiheita käsitteleviä artikkeleita.

 

Olen kirjoittanut melko säännöllisesti Taolainen perinne -blogiin. Sen sisällöt on nyt siirretty tämän sivuston blogiosuuteen. Tekstit pohjaavat taojoogan harjoitusilloissa käsiteltyihin aiheisiin sekä yliopistoesseisiin ja opinnäytteisiin. Samannimisen Facebook-ryhmän löydät täältä

 

Shiatsu | Helsinki | TeemuQi | Johdatus taolaisuteen

Johdatus taolaisuuteen

Olen suomentanut tunnetun taolaisuuden tutkijan Livia Kohnin kirjan Johdatus taolaisuuteen. Se on kattavin, selkein ja luotettavin suomenkielinen aihepiiriä käsittelevä tietolähde. Kirja-arvion uskonnontutkija-lehdessä näet kuvaa klikkaamalla.

 

Englantia lukeville suosittelen Russel Kirklandin kärkevää teosta Taoism, The Enduring Tradition (2004). Laajin ja vakuuttavin tuntemani johdantoteos on Louis Komjathyn The Daoist Tradition, An Introduction (2013).

 

 

Anchor 7

“Sitä, minkä näet, ei voi käyttää.

Sitä, mitä käytät, ei voi nähdä.” – Wuzhen pian

 

Taolainen sisäinen alkemia, neidan, on muinaisia kiinalaisia terveysharjoituksia, perinteisiä kosmologisia malleja ja meditaatioperinteitä yhdistävä henkilökohtaisen kultivoinnin muoto. Harjoituksena ja oppina sillä on myöhemmässä taolaisessa perinteessä keskeinen rooli. Vaikka perinteisesti sen tavoitteena on yhtyminen daoon, myös harjoituksen terveydellisiä hyötyjä on korostettu – esimerkiksi monet qigong-menetelmät pohjaavat sisäisen alkemian alkutason harjoituksiin.

 

Sisäisen alkemian perusta tarjoaa poikkeuksellisen selkeän kuvauksen taolaisesta neidan-harjoituksesta. Merkittävän, 1000-luvulla kirjoitetun Wuzhen pian -teoksen opetukseen perustuva kirja kuvaa eri harjoitusvaiheiden pääpiirteet sekä avaa useita tärkeitä termejä ja periaatteita, jotka on perinteisesti verhottu vaikeaselkoisiin vertauskuviin.

 

WANG MU (1908–1992) vihittiin longmen-perinteen taolaisuuteen jo nuorena. Hän opetti sisäistä alkemiaa, ja häntä arvostivat niin taolaisuuden harjoittajat kuin sen tutkijatkin. Wang Mu toimi Kiinan taolaisen yhdistyksen johtokunnassa ja johti yhdistyksen tutkimustyötä.

Shiatsu | Helsinki | TeemuQi | Sisäisen alkemian perusta

Hyödyllisiä linkkejä

Fabrizio Pregadion ylläpitämä TheGoldenElixir.com

bottom of page