top of page

Shiatsu, sisäiset harjoitukset ja taolainen perinne 

TeemuQi

Menneet tapahtumat

La 17.10.2015 klo 11 I Love Me -messut

Rakastelun tao - harmoniaa ja elinvoimaa seksistä.

 

Luennolla käsitellään kiinalaisen perinteen pohjalta kehittyneitä seksitekniikoita ja luonnollista suhtautumista seksuaalisuuteen. Seksuaalienergian jalostaminen ja kierrättäminen omassa kehossa elinvoiman vahvistamiseksi. Seksuaalienergian jakaminen kumppanin kanssa. Yhteisen nautinnon lisääminen moninkertaisten ja siemensyöksyttömien orgasmien kautta.

 

Jukka-Pekka Lilja on taojooga-kouluttaja, Mantak Chian valtuuttama Healing Tao -ohjaaja ja yksi Suomen shiatsupioneereista. Teemu Suuntamaa on taolaisen kulttuurin tuntija ja kääntäjä.

 

He ovat suomentaneet kirjan Moniorgasminen mies ja kumpikin on aiheeseen liittyvien harjoitusten pitkäaikainen harjoittaja. 

 

 

 

Lauantaina 14.11. klo 14. Rauma. Vanha opisto, Vähäkoulukatu 8.

 

Sisäisen energian kierrättäminen 

 

Vanha kiinalainen taolainen perinne tarjoaa erilaisia kehontuntemukseen liittyviä harjoituksia, kuten mikrokosmisena kiertona tunnettu ihmisen sisäisen energian muuntamisen menetelmä. Aihetta tarkastellaan luennolla sekä teorian että käytännön harjoituksen kautta ja myös historiallisena ilmiönä.

 

Teemu Suuntamaa

Rakastelun tao.

Tiistaisin kerran kuukaudessa: 2.2, 1.3, 29.3, 26.4 ja 24.5, klo 18-20.

Mariankatu 14 D 23.

 

Suorapuheista keskustelua ja opastusta liittyen kiinalaisperäisiin seksitekniikoihin. Ryhmän on tarkoitus toimia oman harjoittelun tukena. Illoissa käsitellään perusmenetelmiä, seksitekniikoita käsittelevää populaaria kirjallisuutta, klassisia tekstejä, esille tuotuja kysymyksiä. Tilaisuudessa ei ole alastomuutta eikä harjoiteta seksiä. Harjoitteluun liittyviä tekniikoita tehdään, kuten "seksilihasten" harjoittamista ja enrgia-aistimuksen ohjaamista. Voit tulla mukaan jos olet jo tutustunut joihinkin menetelmiin tai jos olet aloittelija tai asioista kiinnostunut. Osallistujien suodaan osallistuvan keskusteluun toisiaan tukien oman tasonsa mukaan. Illat koostuvat kolmesta osasta: harjoitukset, luento, keskustelu.

 

Osallistumismaksu 15€/kerta. Vetäjänä Teemu Suuntamaa.

Tao of lovemaking.

On Tuesdays once a month: 2.2,1.3, 29.3, 26.4 and 24.5. At 6-8 pm.

Mariankatu 14 D 23.

 

Straight forward discussion and guidance on Chinese based sexual techniques and principles.The function of the group is to support own practice and study. We deal with basic methods, some popular literature, classic texts and questions of the participants. There is no nudity nor sex performed during the evenings. Practices related to the theme are worked on, such as working on "sex muscles" and guiding the energy sensation. You may participate if you are already acquainted with some of the methods or if you are  a beginner and just interested of the practice. The participants are encouraged to take part in the discussion according to their own level. The evenings consist of three parts: practices, lecture and discussion.

 

Fee 15 €/session. Guided by Teemu Suuntamaa.

Qigong ja taolainen meditaatio — taojoogan harjoitusillat 

Keskiviikkoisin klo 18.00-19.30. Mariankatu 14 D 23.

 

Qigongin muodoista ja meditatiivisesta työskentelystä koostuva taojooga on taolaisesta perinteestä juontava kehon ja mielen harjoitus. Käytännössä sen pohjana on Mantak Chian laaja Universal Tao -harjoituskokonaisuus, valikoiduin osin.

 

Parillisin viikoin tehdään perusharjoituksia Teemu Suuntamaan ohjauksessa. Perusharjoituksiin kuuluvat mm. liikeharjoitukset, sisäinen hymy, parantavat elinäänteet, pieni taivaallinen kierto, qi-itsehieronta ja elinmeridiaanityöskentely (venytykset, sivelyt, hengitys). Mikäli perusharjoitteluryhmässä ei ole riittävästi porukkaa, harjoittelu keskittyy parittomille viikoille ja edetään osallistujien mukaan.

 

Parittomin viikoin keskitytään syventävään harjoitteluun Jukka-Pekka Liljan johdolla. Syventäviin harjoituksiin kuuluvat mm. rautapaita qigong, luuhengitys, fuusiomeditaatio sekä tuli ja vesi -meditaatio. Syventävä harjoittelu rakentuu perusharjoitusten pohjalle ja perusharjoitukset sisältyvät myös syventävään harjoitteluun. Valmistavat liikeharjoitteet edeltävät useimmiten istuen tehtäviä harjoituksia.

 

Kertamaksu on 15 €. Harjoittelun jatkuvuuden takaamiseksi suosittelemme kuitenkin mieluummin harjoittelukortin hankintaa (10 krt/120 €). Ilmoita osallistumisestasi opettajalle erikseen

 

Teemu 0405145972, teemu.suuntamaa@gmail.com

Jukka-Pekka 0405755403, jp@luonnonkeskus.fi

 

Osallistujista riippuen harjoitukset pidetään suomeksi tai englanniksi.

 

 

Qigong and Daoist meditation — Dao yoga practice evenings.

On Wednesdays 18.00-19.30. Mariankatu 14 D 23

 

Consisting of various forms of qigong and meditative work, Dao yoga is a practice of body and mind that stems from the Daoist tradition. Practically it is based largely on the Universal Tao system taught by Mantak Chia.

 

On even weeks: basic practices, guided by Teemu Suuntamaa. Basic practices consist of, among others, movement exercises, inner smile, six healing sounds, microcosmic orbit, qi self-massage, meridian work (stretches, touch, breathing). In case there will not be enough participants joining the basic practices, we'll focus on odd weeks and practice according to the participants' level.

 

On odd weeks: more advanced practices, guided by Jukka-Pekka Lilja. Advanced practises involve iron shirt qigong, bone-breathing, fusion meditation, water&fire meditation as well as other practices. These are based on the basic practices and advanced practicing also involves work on the basic elements. Mostly movement exercises precede sitting practices.

 

Price per session is 15€. We encourage you to purchase a practice card (10 sessions/120 €) to ensure the even continuation of the practice evenings.

 

Please let us know in advance of your participation:

Teemu 0405145972, teemu.suuntamaa@gmail.com

Jukka-Pekka 0405755403, jp@luonnonkeskus.fi

 

Sessions will be held in English or Finnish depending on the participants.


 

 

 

 

bottom of page