top of page

Rakastelun tao

Seksuaalienergian jakaminen, kultivointi ja moniorgasminen seksi

 

 

Käsittelen tässä artikkelissa kiinalaisia seksiharjoituksia harjoittajan näkökulmasta ja keskityn lähestymistapaan, johon voi perehtyä tarkemmin myös suomentamamme kirjan Moniorgasminen mies (2010) kautta. Kirja esittää moniin tässä mainittuihin asioihin selkeät käytännön ohjeet. Puhun enemmän (hetero)miehen näkökulmasta, koska olen mies, mutta koetan samalla huomioida vastaavia asioita naisen kannalta. Perinteinen kiinalainen keskustelu seksiharjoitteista on heteronormatiivinen. Periaatteita voidaan kuitenkin soveltaa homosuhteissa, jolloin tulisi mahdollisesti kiinnittää enemmän huomiota yin–yang -tasapainoon samaa sukupuolta olevien kumppanien välillä. Moniorgasmisessa miehessä on tätä käsittelevä luku.

 

Kiinalaisperäisiä siemennesteen pidättämisen, seksuaalienergian kultivoinnin ja jakamisen harjoituksia käsitellään usein ”taolaisena seksinä” tai ”taolaisina rakastelumenetelminä”. Näin tehdään myös kirjassa Moniorgasminen mies, ja muissa Mantak Chian kirjoissa. Taolaisuutta käsitellään jokseenkin ei-historiallisena ilmiönä, johon osoitetaan vain yleistävin viittein; historiallinen faktuaalisuus jää joko virheelliseksi tai osittaiseksi. Tosiasiassa taolaisesta perineestä tiedetään kuitenkin historiallisesti jo verraten paljon, ja viime vuosikymmeninä kasvanut akateeminen taolaisuuden tutkimus (Daoist Studies) on nyt itsenäistynyt omaksi tutkimusalakseen. Kiinankielinen termi seksiharjoituksille on fangzhong shu, makuuhuoneen taidot. Ne eivät ole mitenkään erityisesti taolaisia harjoituksia, vaan kehittyivät pitkäikäisyyden harjoitteiden (yangsheng) rinnalla ennen meidän ajanlaskumme alkua ja ennen järjestäytyneen taolaisuuden syntyä. Yangsheng vastaa pitkälti nykyaikaista nimitystä qigong. Ensimmäiset (ja hyvin suorapuheiset) säilyneet dokumentit seksiharjoituksista ovat Mawangduin hautalöydöistä vuodelta 1973. Haudan sulkeminen on ajoitettu vuoteen 168 eaa. 

 

Taolaisuutta on syytä tarkastella monimuotoisena perinteenä, jossa on monia toisistaan poikkeavia, mutta tietyt yhtymäkohdat säilyttäviä suuntauksia. Yhtenäistävän ”taolaisuuden” sijaan voisi olla parempi puhua ”taolaisuuksista”. Taolaisen perinteen piirissä seksiharjoituksiin on suhtauduttu eri tavoin, toisinaan ne on omaksuttu, toisinaan taas torjuttu. Nykytutkimuksen valossa on siis oikeammin sanoa, että jotkut taolaiset harjoittajat ja suuntaukset ovat omaksuneet seksiharjoitukset osaksi omaa harjoitustaan. Toisaalta seksuaalienergian merkitys henkilökohtaisessa kultivoinnissa on tunnustettu yleisemmin. Se on osa myös selibaatissa tapahtuvaa sisäistä kultivointia.

 

Sisäisen alkemian (n.1000-luvulta alkaen) puitteissa seksiharjoituksista on käytetty nimitystä shuangxiu (yhtäaikainen kultivointi), jonka suomennan seksuaalisina pariharjoitteina. Siihen on liittynyt monimutkaisia rituaalisia toimenpiteitä, kosmisten vastaavuuksien laskelmointia, avustajia, useita huoneita käsittävän harjoitustilan samoin kuin potentiaalisten seksikumppaneiden valmistelua. Alkemiallisessa kontekstissa seksiharjoitus on ollut ilmeisesti selkeämmin uskonnollinen ritualisoitu tapahtuma, kun makuuhuoneen taidot ovat puolestaan historiallisesti olleet yhteiskunnan kaikista luokista tulevien ihmisten harjoittamia menetelmiä, joiden ensisijaisena tavoitteena on ollut avioelämän parantaminen ja miehen energian säästäminen moniavioisessa yhteiskunnassa. Molempien yhteydessä on kuitenkin puhuttu pitkäikäisyyden, kuolemattomuuden ja daon päämääristä. Mutta siinä missä ne ovat makuuhuoneen taitojen kirjoitusten puitteissa lähinnä metaforia, alkemiallisessa kontekstissa niistä on tullut tärkein ja muun poissulkeva päämäärä.

 

Mantak Chian opetukset taolaisesta rakastelusta  tai seksiharjoituksista ammentavat melko vapaasti kiinalaisesta seksiopetusten perinteestä. Mantak Chian opetuksissa, kuten useimmissa muissakin nykyaikaisissa ”kiinalaisissa” seksioppaissa, korostetaan länsimaisia käsityksiä tasa-arvosta, romanttisesta rakkaudesta ja yksiavioisesta seksistä. Tämä tietysti poikkeaa perinteisemmistä kiinalaisista malleista. Kun historiallisesti lie ollut yleisempää, että miehet ovat tehneet harjoituksia naisten niistä tietämättä ja siis hyödyntäen naisten seksuaalienergian pohjattomiksi käsitettyjä varastoja omaksi edukseen, Mantak Chian opettamassa lähestymistavassa korostuu parin yhtäaikainen kultivointi. Molempien osapuolien olisi siis syytä tuntea harjoitukset ja pari jakaa seksuaalienergia keskenään. Mies vastaanottaa naisen yiniä ja antaa omaa yangiaan. Nainen vastaanottaa miehen yangia ja antaa omaa yiniään.  

 

Historiallisesti ajatus yinin ja yangin (miehen ja naisen) tasapainosta ja yhteisestä nautinnosta ilmenee lähinnä varhaisimmissa lähteissä. Kirjoitukset kallistuvat kuitenkin myöhemmin yksipuolisempaan suuntaan, jota on nimitetty myös ”seksuaalivampirismiksi”. Siinä toinen sukupuoli (yleensä mies) hyödyntää toista energian lähteenä. Nautinto siirtyy myöhemmissä ja alkemiallisissa teksteissä teemana taka-alalle ja huomio siirtyy enemmän keskusteluun energiasta tai ”seksuaalieliksiiristä”. Käsitys siitä, kuinka usein tulisi ejakuloida, muuttuu väljemmistä käsityksistä kohti alkemiallisten kirjoitusten suositusta olla ejakuloimatta laisinkaan. Yleisin on kuitenkin näkemys siitä, että kun terve mies ejakuloi kahdesti kuussa hän voi saavuttaa poikkeuksellisen pitkän iän. Moniorgasmisessa miehessä ohje ejakuloimiseen on varhaisempien seksioppaiden tavoin vapaamielisempi,  sillä kirja on suunnattu laajemmalle yleisölle, mutta opettamansa taolaisen harjoituksen kontekstissa Chia suosittelee kuitenkin täydellistä pidättäytymistä siemensyöksystä. Tämä vastaa alkemiallisten tekstien painotuksia. Tärkeintä miehelle on kuitenkin kuunnella kuunnella omia voimavarojaan ja säädellä siemensyöksymistään sen mukaan. 

 

Alunperin Chia on opettanut seksiharjoituksia osana järjestelmäänsä nimeltä Healing Tao, tai nykyisin Universal Tao. Siinä ne on integroitu laajempaan harjoituskokonaisuuteen, jossa seksiharjoitus ei ole keskeisellä sijalla. Harjoitusjärjestelmän ytimenä ovat meditatiiviset menetelmät, joita nimitetään sisäiseksi alkemiaksi. Johdantona edistyneemmän tason harjoituksille toimivat monenlaiset qigong -harjoitteet, joista ns. mikrokosmisen kierron avaaminen on merkittävin. Se on keskeisessä roolissa myös seksiharjoituksissa. Tämä koskee seksiharjoituksia myös historiallisen ilmiönä. Kirjoissa Moniorgasminen mies, Moninkertainen orgasmi (2009) ja Multiorgasmic Woman (ei suomennettu) seksiharjoitus on kuitenkin esitetty jossain määrin erillisenä harjoituksena Chian laajemmasta järjestelmästä, vaikka muihinkin harjoituksiin viitataan monessa kohtaa. Seksiharjoituksia on myös omasta mielestäni mahdollista harjoittaa omana erillisenä harjoituksenaan tai yhdistettynä toisenlaiseen harjoituskokonaisuuteen. Tällöin on kuitenkin syytä pitää mielessä tiettyjä seksiharjoituksiin liittyviä riskejä.

 

Tavanomaisessa seksissä, joka päättyy usein miehen siemensyöksyyn, seksuaalienergia purkautuu ulos. Kiinalaisen ajattelutavan mukaan erityisesti mies menettää tämän myötä energiaansa, mikä liiallisena johtaa lopulta erilaiseen ongelmiin ja impotenssiin. Naisen seksuaalienergia on sen sijaan nähty toisinaan ehtymättömänä varastona, eikä nainen näin enimmäkseen menettäisi energiaansa seksissä. Mutta tämä selviää omaa orgasmin jälkeistä tilaa tarkkailemalla. Nainen menettää sen sijaan energiaa pääosin kuukautisten kautta. Chian opettamissa seksiharjoituksissa pyritään näin vähentämään kuukautisvuotoa ja lopulta lopettamaan se kokonaan. Harjoitusmenetelmiin kuuluvat mm. rintojen hieronta ja munasarjahengitys, jossa kiihottumatonta seksuaalienergiaa hengitetään munasarjoista ylöspäin. Harjoitus pohjaa niin kutsuttuun naisten alkemiaan, joka on kuitenkin ollut niin kutsuttu tekstilähteiden mukaan harjoitusperinne, jossa täydellinen pidättäytyminen seksistä (eli selibaatti) on ollut merkittävässä roolissa. 

 

Kun mies kiinalaisten rakastelumenetelmien mukaisesti vähentää energian hukkaa pidättäytymällä siemensyöksystä tai rajoittamalla sitä, tämä voi aiheuttaa painetta sukuelimissä. Jos seksuaalienergiaa ei ohjata sukuelimistä ylöspäin, päähän ja mikrokosmiseen kiertoon asianmukaisella tavalla, voi seurauksena olla pidemmän päälle ongelmia: pakotusta sukuelimissä, eturauhastulehduksia, selkäkipuja jne. Jos energian ohjaamisen menetelmiä ei ole vielä omaksuttu tai niitä ei haluta opetella, voi siemensyöksyä ajallisesti pitkitettyään (rakastelun aikana) lopulta ejakuloida. Näin ei ainakaan synny ongelmia energian pakkautumisesta sukuelinalueelle.

 

Toisaalta jos energiaa on opittu ohjaamaan ylös ja kohti päätä, on tärkeää etenkin miesten osalta, ettei energiaa pääasiassa jätetä aivoihin ja kehon yläosaan, vaan se ohjataan kehon keskilinjaa alas. Ihanteellisesti sitä tulisi kierrättää useita kierroksia mikrokosmisessa kierrossa kehon keskilinjaa selkää myöten ylös ja keskilinjaa etukautta alas. Se on turvallista varastoida navan alueelle ns. alempaan eliksiirikenttään (dantian). Jos seksissä kultivoitu energia jää päähän ja yläkehoon, se aiheuttaa potentiaalisesti terveysongelmia, unettomuutta ja toisaalta purkautuu yläkautta ulos. Oireet voivat vastata ns. kundaliinisyndroomaa. Naisen kiihottunutta seksuaalienergiaa pidetään viileänä, joten naisen osalta energia on mahdollista varastoida myös pään tai sydämen alueelle.

 

Lisääntynyt seksuaalienergia vahvistaa myös tunnetiloja. Harjoittajan on siis syytä varmistaa, ettei kehossa ole paljoa negatiivisia tunnetiloja, kuten kiukkua, masennusta ja surua. Siinä missä vahvistunut energia lisää iloa ja elinvoimaisuutta, se vahvistaa myös energian liikkeen tukoksista syntyviä tiloja. Chian tarjoamia tehokkaita ja miellyttäviä harjoituksia tunnetilojen työstämiseksi ovat mm. sisäinen hymy ja parantavat elinäänteet. 

 

Mitä etua sitten on tämänsuuntaisen seksin harjoittamisessa? Kuten kirjan nimi Moniorgasminen mies osoittaa, seksuaalienergian ohjaaminen kehossa ylöspäin johtaa nautinnon moninkertaistumiseen ja laajenemiseen eli moninkertaisiin koko kehon orgasmeihin. Tämä pätee niin miehiin kuin naisiin. Tavanomaisen orgasmin sijaan myös nainen voi koettaa ohjata nautintoaan kehossaan sisään ja ylöspäin, mikä saattaa olla naisille myös luontaisesti helpompaa. Tavanomaisen purkautuvan orgasmin pitkittäminen johtaa hienovaraisempien ja sisäisempien orgasmien kokemiseen, vaikka joidenkin naisten on toisaalta helpompi saada myös useampia tavanomaisia orgasmeja.

 

Moninkertaisten orgasmien tajuaminen edellyttää siis osaltaan orgasmin uudelleen määrittelyä. Orgasmi ei miehen kohdalla ole sama asia kuin siemensyöksy, ja ne voidaan erottaa toisistaan. Orgasmi tapahtuu siemensyöksyä ennen, ja tätä orgasmien saamisen tilaa voidaan harjoittelun ja herkkyyden lisääntymisen myötä laajentaa ja pitkittää. Tarkoitan siis tässä orgasmilla eturauhasesta lähteviä supistuksia, jotka voivat laajentua eri puolille kehoa, olennaisesti aivoihin ja jopa koko kehoon. Naisen kokemus on uskoakseni vastaava, orgasmi kokemus laajenee sukuelinalueelta muualle kehoon.

 

Koska käsittääkseni tavanomaisesti seksi päättyy miehen siemensyöksyyn tai toisinaan naisen orgasmiin, siemensyksyn pitkittäminen tai välttäminen kokonaan pitkittää seksiä. Itse tiivistäisin jotain moniorgasmisen tai ”taolaisen” rakastelun ytimestä, sikäli kuin olen sitä oppinut omassa kokemuksessani ymmärtämään,  seuraaviin sanoihin: hitaasti, kevyesti ja pitkään. Tällaiseen rakasteluun ei kannata ryhtyä kiireessä, sillä useimmiten käy niin, ettei halua lopettaa. Ja lopettaminen on siemensyöksyn uupuessa kiinni lähinnä parin kunnosta ja halusta jatkaa. Mikä ei toki estä mukavia pikavisiittejä. Mitä pidempään rakastelu jatkuu, sen enemmän seksuaalienergiaa kehittyy, ja sitä enemmän sitä voidaan kultivoida ja jakaa. Seksuaalienergian kiihottamisen, tasapainoisen kierrättämisen ja jakamisen jälkeinen tila on elinvoimainen, kirkas, tasapainoinen ja läsnä oleva.

 

Kun sanon hitaasti, tarkoitan myös sitä, että vaikka toisinaan on miellyttävää työntyä nopeasti ja voimallisemmin, hitaus on kuitenkin selkeästi hallitsevampi periaate, sillä penis ja vagina ovat erittäin herkkiä elimiä. Voimallinen puskeminen ja paneminen saa molemmat kokemukseni mukaan tunnottomiksi, jolloin voi olla vaikea ylläpitää sekä naisen että miehen kiihottumista pitkään. Hitaus auttaa kestämään pidempään. Herkkyys säilyy, ja samalla seksuaalinen vire, miehen erektio ja naisen kosteus.  Keveydellä tarkoitan kevyttä eli matalaa työntöä. Vaikka toisinaan on suotavaa ja nautinnollista työntyä syvään, moniorgasmisen seksin yksi pääperiaate on se, että pääosin penis työntyy vaginaan vain osittain, ei koko pituudeltaan. Tämä auttaa miestä kestämään ja lisää ihmeellisellä tavalla molempien nautintoa. Mies malttaa mielensä ja nainen haluaa koko ajan lisää. Rakastelu voi ilmetä niin, että vaikka juuri mitään ulkoista liikettä ei tapahdu (hitaasti ja kevyesti) nautinto voi olla äärimmäistä ja koko kehon orgasmit seuraavat toisiaan. 

 

Kun seksuaalienergiaa kultivoidaan ja jaetaan yhteisen rakastelun aikana, on seksi oman kokemukseni mukaan—ehkä yllättäen—varsin kaukana orgasmikeskeisyydestä. Sen myötä, että aistii energian liikkeen molempien kautta ja mieli ainakin ihanteellisesti hiljenee ja keskittyy täysin rakastelun kokemukseen, myös oman kehon ja yksilöllisyyden rajat tuntuvat hälvenevän. Tässä rakkauden, kohtaamisen, jakamisen ja läsnäolon tilassa orgasmit tuntuvat toissijaisilta. Ja toisaalta niitä voi rakastelun aikana kokea periaatteessa kuinka paljon mieli tekee. Joskus olen huumorimielessä laskeskellut, että pari tuntia jatkuneeseen itsetyydytykseen täytyy mahtua vähintään orgasmi per minuutti.  

 

Luulen, että miehen on vaikea oppia hallitsemaan siemensyöksyään ja nautintoaan rakastelussa parin kanssa. Naisen kohdalla on mahdollisesti toisin, sillä naisen ei tarvitse oppia hillitsemään samalla tavoin omia halujaan ja purkautumisen tarvettaan. Tietyllä tavalla miehen täytyy pysytellä coolina, oppia hallitsemaan sisäistä tultaan ja helposti laukeavaa pyssyään. Miehen on siis hyvä harjoitella omassa rauhassaan, apunaan oma tuttu ja turvallinen Kyllikki, eli kätönen. Yksin kultivoitu seksuaalienergia on kuitenkin yang (naisella yin), eikä siis kovin tasapainoista ilman vastakkaisen sukupuolen energiaa. Vaikka on hyvä harjoitella yksin—ja sitähän voi jatkaa, vaikka eläisi parisuhteessa tai harrastaisi vapaita suhteita—tuo kumppanin energia harjoitukseen aivan toisen tason ja tunnun. Joten suosittelen pidemmän päälle ihan oikeaa seksikumppania. Kyllä Kyllikki sen kestää. Vaikkei hallinnan opettelu itsetyydytyksen kautta ole naiselle samalla tavoin välttämätöntä, on tietysti suotavaa oppia tuntemaan hyvin oma kehonsa ja nautintonsa. Ja on se tietysti kivaa.

 

Rakastelusuhteessa (ja rakkaussuhteessa) on tietysti kyse myös paljon muusta kuin tekniikasta. Itse en ole harjoittanut rakastelumenetelmiä parisuhteen ulkopuolella, joten seuranani on ollut aina pitkäaikainen kumppani, johon luotan ja jota rakastan ja arvostan. Kovin lyhytkestoisessa rakastelusuhteessa on uskoakseni hankalaa päästä tasolle, jossa molemmat osapuolet ymmärtävät kyseessä olevat periaatteet ja ovat jossain määrin ne sisäistäneet. Tällainen voi tietysti toteutua pidemmissä seksisuhteissa, joihin ei liity muita sitoumuksia. On tärkeää löytää oikeanlainen kumppani, jonka kanssa seksi toimii hyvin, halut ja tarpeet kohtaavat ja vuorovaikutus toimi kohtuullisen vaivattomasti.

 

Kiinalaiset rakastelumenetelmät tai moniorgasminen seksi on muiden taitojen tavoin taito, jota pitää opetella ja harjoitella. Siihen ei täydy liittyä suorittamista sen enempää kuin mihinkään muuhunkaan tekemiseen. Ja toisaalta seksi on jotain sellaista, mitä useimmat kuitenkin jollain tavoin tekevät. Minusta sitä kannattaa tehdä hyvin. En kuitenkaan halua väittää, että ainoastaan moniorgasminen seksi olisi hyvää seksiä. Ihmiset ovat kehoineen hyvin erilaisia. Seksuaaliset halut ja tarpeet vaihtelevat myös eri ikävaiheissa. Tärkeintä on kuunnella rehellisesti molempien tarpeita ja kommunikoida selkeästi ja kunnioittavasti. Rakastelua voi halutessaan syventää, kun se on jo hyvää. Tämänsuuntaiset lähestymistavat voivat tuoda siihen vielä ihanampia ulottuvuuksia. Se voi vaikuttaa siunauksen tavoin parisuhteeseen myös sen muilla tasoilla. Mutta eivät pelkät seksitekniikat epätasapainoista parisuhdetta pelasta. Ja on maailmassa muutakin tekemistä kuin seksi, luulisin.

 

 

 

 

 

 

bottom of page