top of page

Shiatsu, sisäiset harjoitukset ja taolainen perinne 

TeemuQi

Sisäisen alkemian perusta on ilmestynyt


Sisäisen alkemian perusta

Suomentamani kirjaa voi tilata minulta hintaan 25€ (+postikulut 4€).

“Sitä, minkä näet, ei voi käyttää.

Sitä, mitä käytät, ei voi nähdä.” – Wuzhen pian

Taolainen sisäinen alkemia, neidan, on muinaisia kiinalaisia terveysharjoituksia, perinteisiä kosmologisia malleja ja meditaatioperinteitä yhdistävä henkilökohtaisen kultivoinnin muoto. Harjoituksena ja oppina sillä on myöhemmässä taolaisessa perinteessä keskeinen rooli. Vaikka perinteisesti sen tavoitteena on yhtyminen daoon, myös harjoituksen terveydellisiä hyötyjä on korostettu – esimerkiksi monet qigong-menetelmät pohjaavat sisäisen alkemian alkutason harjoituksiin.

Sisäisen alkemian perusta tarjoaa poikkeuksellisen selkeän kuvauksen taolaisesta neidan-harjoituksesta. Merkittävän, 1000-luvulla kirjoitetun Wuzhen pian -teoksen opetukseen perustuva kirja kuvaa eri harjoitusvaiheiden pääpiirteet sekä avaa useita tärkeitä termejä ja periaatteita, jotka on perinteisesti verhottu vaikeaselkoisiin vertauskuviin.

WANG MU (1908–1992) vihittiin longmen-perinteen taolaisuuteen jo nuorena. Hän opetti sisäistä alkemiaa, ja häntä arvostivat niin taolaisuuden harjoittajat kuin sen tutkijatkin. Wang Mu toimi Kiinan taolaisen yhdistyksen johtokunnassa ja johti yhdistyksen tutkimustyötä.

bottom of page