Qigong ja

meditaatio

Qigong ("energiatyöskentely") on Kiinan kansantasavallan viime vuosisadan puolivälissä lanseeraama termi laajalle valikoimalle erilaisia terveysharjoituksia, joihin on viitattu perinteisesti termillä yangsheng ("elämän ravitseminen"). Yangsheng-harjoitusten piiriin ovat kuuluneet mm. voimistelu, ruokavalio, seksiharjoitukset, qi-harjoitukset, erilaiset meditaation muodot. Niiden tavoitteena on terveys ja pitkä ikä. Osa seuraavista harjoituksista tai laajemmassa mielessä kaikki voidaan luokitella tämän laajan kattotermin qigong alle.

 

Taolainen perinne on hyödyntänyt pitkäikäisyyden menetelmiä ja jalostanut niitä edelleen. Taolaisessa kontekstissa terveysharjoitukset asettuvat laajempaan yhteyteen, jossa suhteellinen fyysinen terveys on edellytys edistyneemmälle harjoitukselle. Sen perimmäisenä tavoitteena on transsendenssi ja yhtyminen daoon.

 

Harjoittamani ja opettamani meditaatio on pääosin energiameditaatiota, jossa mieli ohjataan kehon energeettisiin prosesseihin visualisoinnin avulla. Harjoitukset tapahtuvat kehossa. Alkuvaiheen mielen rauhoittamisen jälkeen mieltä ohjataan aktiivisesti. Harjoitus päättyy jälleen hiljentyneeseeen läsnäoloon.

 

Opettamani menetelmät ja lähestymistavat pohjaavat pääosin taojoogaan, toisin sanoen Mantak

Chian opettamiin enemmän tai vähemmän taolaisesti orientoituneisiin tai tai taolaisuuden 

innoittamiin harjoituksiin. Soveltuvin osin hyödynnän myös muista yhteyksistä omaksumiani 

lähestymistapoja. Opettajani löydät täältä.

 

 

 

Harjoittelu

Lämmittelyharjoitukset ovat erilaisia, yleensä seisten tehtäviä kehoharjoituksia, joiden tavoitteena on kehon rentouttaminen, lämmittäminen, avaaminen ja mielen ohjaaminen tilaan, jossa on helpompi keskittyä istuen tehtäviin harjoituksiin. Harjoituksia on monenlaisia, keskeinen tekijä on mielen suuntaaminen liikkeeseen ja kehoon. Näin se voi jo liikkeen mukana hiljentyä tiettyyn pisteeseen. Lämmittelyharjoitteluun voidaan avaavien liikeharjoitusten lisäksi integroida erilaisia energiaharjoituksia.

 

Meridiaanivenytykset ovat venyttelyliikkeitä, jotka kohdistuvat kahdentoista elinmeridiaanin tai energiakanavan kulun mukaisesti. Venytykset ovat pehmeitä ja niissä on keskeistä hengityksen yhdistäminen liikkeeseen. Edistyessä voidaan alkaa "hengittää" energiakanavien myötäisesti.

 

Meridiaanisivelyt ja -hengitys vastaavat periaatteiltaan kanavien myötäisiä venytysliikkeitä. Ne voidaan suorittaa erikseen tai ymmärtää jatkumona, jossa venytysten jälkeen suoritetaan sively kanavien myötäisesti. Käden lämmön aistimus auttaa keskittämään mielen. Meridiaanihengitys on ikään kuin jalostuneempi muoto harjoituksesta. Tällöin voidaan keskittyä pelkästään mielen ohjauksen avulla "hengittämään" kanavien kautta. Tavoitteena on energiakanavien kulun avaaminen ja tapainottaminen.

 

Qi-itsehieronta on sarja taputuksia, sivelyjä ja paineluja, joka voidaan suorittaa itselle, yleensä ja perinteisesti istumaharjoituksen päätteeksi. Harjoituksia voi mainiosti soveltaa myös taukoharjoituksina työn tai opiskelun lomassa. Keskeistä on käsien lämmittäminen, energiaa aktivoidaan peräaukon supistamisen kautta.

 

Seisontaharjoitus. Erilaisia staattisia seisoma-asentoja voidaan hyödyntää energiakierron aktivoinnissa, energian ja mielen ohjaamisessa kohti keskittynyttä hiljaisuutta. Ensisijaisena tavoitteena on rentoutunut ja keskittynyt läsnäolo ja linjaus painovoiman kanssa. Seisomaharjoituksessa voidaan keskittyä erilaisiin prosesseihin, kuten ihohengitykseen tai mikrokosmiseen kiertoon. 

 

Parantavien elinäänteiden tavoitteena on sisäelinten energian tasapainottaminen ja viilentäminen. Elimiin suunnattu hymyilevä läsnäolo ja äänne purkavat elimiin varastoitunutta jännitystä ja kuumuutta ja kielteisinä koettuja tunnetiloja. Toisaalta niihin harjoituksessa ohjattu väri sekä aktivoitu myönteinen laatu vahvistavat niiden energiaa. Harjoittelun myötä opitaan erottamaan eri kehon alueiden aistimuksia ja hoitamaan niitä.

Sisäisen hymyn tavoitteena on hyväksyvän läsnäolon herättäminen, herkistyminen energia-aistimukselle sekä kehon rentouttaminen syvemmällä tasolla. Se herättää kommunikaatioyhteyden kehon kanssa. Silmien hymyn kautta aktivoitu aistimus ohjataan läpi kehon, etulinjaa sisäelimiin, keskilinjaa ruoansulatuskanavaan ja takalinjaa hermojärjestelmään. Hymyilevä asenne on merkittävä osa edistyneempää harjoittelua ja se voidaan integroida kaikkeen elämiseen.

Mikrokosminen kierto on harjoitus, jossa aktivoidaan kehon taka- ja etukanavan (hallitsija-ja hedelmällisyyskanava) myötäinen energiakierto. Kierto ravitsee kaikkia elinkanavia, hallitsijakanava liittyy yang-kanaviin, hedelmällisyyskanava yin-kanaviin. Kiertoa voidaan hyödyntää monin eri tavoin ja sen rooli on keskeinen energian kultivoinnissa. Kierron avaaminen on ensimmäinen vaihe ns. kahdeksan ihmeellisen kanavan avaamisessa ja se muodostaa perustaa alkemialliselle työskentelylle. Kiertoa hyödynnetään niin seksiharjoitukissa kuin 

taijissakin.

Viiden vaiheen fuusio kuuluu sisäisen alkemian harjoituksiin. Se on ensimmäinen mestari Yhden Pilven (一雲, Mantak Chian opettaja) "kuolemattomuuden menetelmistä". Viiden vaiheen fuusiossa elimiin varastoituneet kielteiset tunne-energiat tasapainotetaan ja yhdistetään energiahelmeksi kehon keskellä. Helmeä vahvistetaan elinten myönteisillä laaduilla. Kahdeksan ihmeellistä energiakanavaa avataan tämän tiivistyneen ja puhtaan energeettisen keskittymisen avulla. 

Luuhengitys on kamppailulajeihin liittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on luiden puhdistaminen ja vahvistaminen. Siinä energia-aistimus ohjataan hengityksen mukana luihin, ensin ikään kuin niitä pesten ja huuhdellen. Tämän jälkeen luut täytetään energialla ja ne "pakataan" sillä, eli energia tiivistettään ja varastoidaan luihin. Harjoitus kehittää tietoisuutta luustorakenteesta ja on voimakkaan maadoittava.

 

Taiji on oma laaja harjoituskokonaisuutensa. Sen ydin on nähdäkseni sekä mielen hiljentymisessä että energian kierrättämisessä liikkeessä. Mikrokosminen kierto sekä jäseniin ulottuva makrokosminen kierto aktivoidaan elegantissa liikemeditaatiossa, jolla on myös kamppailulajisovelluksensa. Minua kiinostavat taijissa kuitenkin nimenomaan energeettinen ja meditatiivinen puoli. Jos ne puuttuvat, pidän taijin harjoittelua tältä osin toisarvoisena pelkän ulkoisen liikkeen opetteluna.

 

Seksiharjoitukset ovat kehittyneet osana Yangsheng-harjoituksia. Niiden tavoitteena on seksuaalienergian säilöminen, kultivointi ja jakaminen kumppanin kanssa samoin kuin nautinnon ja yhteyden lisääminen. Seksiharjoitukset eivät qigong-harjoitusten tavoin ole varsinaisesti taolaisia harjoituksia. Taolaiset ovat kuitenkin hyödyntäneet niitä eri tavoin.